city vision trelleborg 2014

city vision trelleborg

Handel skaber by og by skaber handel er temaet for Trelleborgs udvikling

Type                Visioner og Strategier   2012-2013

Arkitekt           Becht aps

Team               Handestrategier af Wsp Sverige Ab / NordiConcept Ab

Bygherre        Trelleborgs kommun

Areal               Trelleborg stad

Status              Implementeringstrategier 2014

en urban identitetsstrategi 

Handel er fundament og en motor der genererer byudvikling. Vigtigt er derfor at forså handels værdi som byens mødested, historisk som bindeled mellem fortid og fremtid. Ligeledes som en kultur og filosofisk spørgsmål om byens fremtid.

Vi peger på hvordan byen og regionen kan udvikles i tre perspektiver.  Det første "Verden og handel", der ser på udfra et filosofisk perspektiv. Det andet "Byens kommercielle areal" der ser på byen i et visuelt perspektiv. Til sidst "Livet på markedet" der ser sig omkring i øjenhøjde.

Strategien er udviklet i en god og tillidsfuld proces baseret på at bygge broer mellem viden og mennesker

Hvis du vil vide mere ...kontakt os    →

becht  aps

Frederik VI Alle 9,  2000 Frederiksberg,  Danmark
CVR  DK 35 39 04 99

© becht aps