den grønne kødby københavn 2007

den groenne koedby koebenhavn

Et statement i debatten på hvordan og hvorfor vi kan vi bygge højt i indre byområder  

Type               City Scape projekt 2007

Arkitekt          Arkitema           

Bygherre        Konsortium Forlaget Benjamin

Areal               ca 81.000 m2

Overordnet ansvar for design og projektledelse   Peter Becht

 

at deltage aktivt i bylivet

Vi vil skabe en mangfoldig, fremtrædende, miljøbevidst og fleksibel bebyggelse, der indpasser sig i bybilledet. Området skal derfor åbne sig op, etablere relationer også udadtil samt deltage aktivt i områdets varierede byliv og udvikling. Vi viser det i tre forskellige perspektiv;

Byen – Byens liv og relationer

Kvarteret – Vesterbro

Grunden – Nærmiljøet

Brugerne – Borgerne og miljøet

 

De færreste tænker på at jo tættere og højere vi bygger, desto mere bæredygtigt er det. New York er til de flestes overraskelse en af verdens mest miljørigtige byer

Hvis du vil vide mere ...kontakt os    →

becht  aps

Frederik VI Alle 9,  2000 Frederiksberg,  Danmark
CVR  DK 35 39 04 99

© becht aps