thor bakker randers 2004

thor bakker  randers

Thors Bakker skal få sin egen særlige identitet som højeste stedet i Randers

Type                Byudviklingsprojekt 2004

Arkitekt           Becht + Ibsen

Bygherre        Randers Kommun

Areal               ca. 50.000 m2

Status             Opført 2010

Priser              Randers Byplanpris 2006

et krydsningspunkt for bevægelse

Thor Grunden var en isoleret ø i Randers. Forslaget Thor Bakker så på hvordan området kan få en mere aktiv rolle i byens liv.

Vort svar er at Thor Bakker må tilføres sin egen identitet betinget af de placeringen i byen, sin kulturhistorie, terrænets voldsomme stigning og de bevaringsværdige bygninger i Tinghuset, Bryghuset og Dragonkaserne. Samtidigt blive et bindeled i bystrukturen til omgivende kvarter og det centrale byrum Østervold.

Vi viser de forskellige udbygningsmuligheder i en række skitser, med forskellige potentialer og mål.

Thors Bakker bliver en attraktiv nabo der respekterer tilstødende skala og struktur

Hvis du vil vide mere ...kontakt os    →

becht  aps

Frederik VI Alle 9,  2000 Frederiksberg,  Danmark
CVR  DK 35 39 04 99

© becht aps