norra stationsgatan stockholm 2017

norra stationsgatan  stockholm

Hvad er en god by ? Kan et sted være et brand ? Aktuelt eksempel på dette er visionsprojektet for Norra Stationsgatan i Stockholm.

Type                Visions og udviklingsprojekt

Arkitekt           Becht aps

Team               NordicConcept AB

Bygherre         Hagastadens Fastighetsägare

Areal                Norra Stationsgatan med Gårdar

Status              Første fase 2018 _ 400 meter av N. Stationsgatan

skabe en ægte identitet

Hvordan vi udformer en by i forandring som Norra Stationsgatan, kræver dyb forståelse af, hvordan mennesker og handel agerer. Et unik samarbejde hvor alle bygherrer langs Norra Stationsgatan deltager. Vi udtrykker klientens kerneværdier ved at først programmere dem ind i byrummet og derefter udforme dem fysisk.

Redesignet af byrummet omfatter adfærd, kultur og værdier for de mennesker der bruger det.

Fra de mest intime sfærer af vores liv til de store sfærer af vores livscyklus, så er det samme tendenser: nye former for kultur transformer byerne.

Hvis du vil vide mere ...kontakt os    →

becht  aps

Frederik VI Alle 9,  2000 Frederiksberg,  Danmark
CVR  DK 35 39 04 99

© becht aps