waterfront stege 2015

waterfront stege

Vi peger på en design der kan vitalisere ny attraktionskraft af by

Type               Byudviklingsprojekt 2013

Landskab       Becht aps

Team               Zark Arkitekter -  hovedrådgivere

Bygherre        Vordingborg Kommune

Areal               Stege by

steges nye ansigt

En fornyelse langs havnen i Stege er en milepæl for byen som porten til Møn. Vi vil markere dette ved et fysisk statement der gør det endnu stærkere: En ny vital platform der understreger det offentliges adgang til kajen. 

Det er Steges nye ansigt til verden.

Først vil vi forbinde Stege på tværs med et nyt flow der vil give en interaktion mellem forskellige funktioner. Siden udvikle byens knudepunkter til attraktive steder der vil genere liv 

Hvis du vil vide mere ...kontakt os    →

becht  aps

Frederik VI Alle 9,  2000 Frederiksberg,  Danmark
CVR  DK 35 39 04 99

© becht aps